Program

Verksamhetsplan 2022

Styrelsen hoppas på att vi kan mötas igen och utbyta erfarenheter och tankar.

28 mars kl.15.00
Årsmöte på Skoindustrimuseet.
Hans Ivarsson berättar om Ivarssons skofabrik.
Gamla hand verktyg inom skomakeri visas.

26 april kl.18.30
Föreläsning på Kumla bibliotek.
”Tre skomakarmästare berättar” Björkmans i Ludvika och Falun.

29 augusti kl. 17.00 Måndag
Guidning på Bielkemässen i Kumla
Samling vid Statshusets entre KL. 17.00.
Välkomna önskar styrelsen.

17 oktober kl. 15.00
Utställning om skomodellörer på Skoindustrimuseet. Guidad visning för medlemmar i vänföreningen.

Styrelsen 2022 i  januari

VÄLKOMNA

 

 

Skoindustrimuseets Vänförening

Vänföreningen har idag omkring 160 medlemmar.

Kontakta Skoindustrimuseet på
tel:019-58 81 87 eller maila till skoindustrimuseet@kumla.se

Adress:
Skoindustrimuseets Vänförening
Svenska Skoindustrimuseet
Sveavägen 19
692 80 Kumla

Bilder

Skoindustrimuseets Vänförening

Föreningen bildades 1983 och är en samlingspunkt för personer med intresse för skobranschen. Ändamålet med föreningen är att stödja Skoindustrimuseet i dess strävan att samla, bevara och visa maskiner, verktyg och produkter med anknytning till skoindustrin och kring-industrier.
Vänföreningen är också en resurs för insamling av minnen från sko-branschens historia och information om dess kulturmiljöer och arbets-förhållanden förr och nu.
Vänföreningens träffar brukar bestå av olika studiebesök, utflykter, före-läsningar mm.
Vänföreningen har idag ca 160 medlemmar.

 

Svenska Skoindustrimuseet

Museet är öppet
Tisdag - Fredag 13.00 - 17.00 och Lördag 10.00 - 14.00

1987 slog Skofabriken Bengtar-Sko igen portarna för sista gången. När skofabriksarbetarna gick hem lämnades allt precis som det var. Efter genomgång och dokumentation öppnades fabriken igen men nu som museum med skotillverkning – det enda i Europa.
Här kan man följa tillverkningen från skinn till färdig sko. Miljön och de gamla maskinerna som används minner om en svunnen tid då Kumla var Sveriges skocentrum. Skorna säljs sedan i museets butik, Skoaffären Svea.
På museet finns en basutställning där man kan ta del av äldre tiders skotillverkning, fackförenings-verksamhet och kringindustri. Här kan man också följa skomodet från 1890-talets knäppkängor via 1920-talets vackra paljettskor och 1950-talets myggjagare fram till 1980-talet där den svenska skoindustrins historia tar slut.