Program

Verksamhetsplan 2020

23 mars kl. 17.00
ÅRSMÖTET TYVÄRR INSTÄLLT

på grund av CORNOAVIRUSET

Årsmöte på Skoindustrimuseet.
125 års skoindustri i Kumla, start med Anton Johansson Åbytorp, Skomakar-stugan och frågesport om gamla verktyg.


21 april kl. 18.30

TYVÄRR INSTÄLLT
Föreläsning på Kumla bibliotek.
"Tre skomakarmästare berättar" Björkmans i Ludvika och Falun.

13 maj kl. 17.00
TYVÄRR INSTÄLLT
Studiebesök på Fossilmuseum i Sköllersta, Testa Knällinge , hos Jan Johansson.

15 september på em. åker styrelsen till Lindesberg och ska ha ett utbyte med
museipersonalen om Skoindustrin i Lindesbergstrakten, vet ni något om detta, så kontakta ordförande, 070/5243846.

19 november kl. 17.00
TYVÄRR INSTÄLLT

Studiebesök på Bielkemässen i Kumla Stadshus.

Skoindustrimuseets Vänförening

Vänföreningen har idag omkring 160 medlemmar.

Kontakta Skoindustrimuseet på
tel:019-58 81 87 eller maila till skoindustrimuseet@kumla.se

Adress:
Skoindustrimuseets Vänförening
Svenska Skoindustrimuseet
Sveavägen 19
692 80 Kumla

Bilder

Skoindustrimuseets Vänförening

Föreningen bildades 1983 och är en samlingspunkt för personer med intresse för skobranschen. Ändamålet med föreningen är att stödja Skoindustrimuseet i dess strävan att samla, bevara och visa maskiner, verktyg och produkter med anknytning till skoindustrin och kring-industrier.
Vänföreningen är också en resurs för insamling av minnen från sko-branschens historia och information om dess kulturmiljöer och arbets-förhållanden förr och nu.
Vänföreningens träffar brukar bestå av olika studiebesök, utflykter, före-läsningar mm.
Vänföreningen har idag ca 160 medlemmar.

 

Svenska Skoindustrimuseet

Museet är öppet
Tisdag - Fredag 13 - 17 samt Lördag 10 - 14

1987 slog Skofabriken Bengtar-Sko igen portarna för sista gången. När skofabriksarbetarna gick hem lämnades allt precis som det var. Efter genomgång och dokumentation öppnades fabriken igen men nu som museum med skotillverkning – det enda i Europa.
Här kan man följa tillverkningen från skinn till färdig sko. Miljön och de gamla maskinerna som används minner om en svunnen tid då Kumla var Sveriges skocentrum. Skorna säljs sedan i museets butik, Skoaffären Svea.
På museet finns en basutställning där man kan ta del av äldre tiders skotillverkning, fackförenings-verksamhet och kringindustri. Här kan man också följa skomodet från 1890-talets knäppkängor via 1920-talets vackra paljettskor och 1950-talets myggjagare fram till 1980-talet där den svenska skoindustrins historia tar slut.