Bli medlem i
Skoindustrimuseets Vänförening
Så stödjer Du Svenska Skoindustrimuseet

 • Föreningen bildades 1983 och är en samlingspunkt för personer med intresse för skobranschen. Ändamålet med föreningen är att stödja Skoindustrimuseet i dess strävan att samla, bevara och visa maskiner, verktyg och produkter med anknytning till skoindustrin och kringindustrier.
  Vänföreningen är också en resurs för insamling av minnen från skobranschens historia och information om dess kulturmiljöer och arbetsförhållanden förr och nu.
  Vänföreningens träffar brukar bestå av olika studiebesök, utflykter, föreläsningar mm.
  Vänföreningen har idag ca 160 medlemmar.

  Medlemsförmåner:

  • Inbjudan till föreningens och Skoindustrimuseets aktiviteter
  • Gratis entré på Skoindustrimuseet
  • 10% rabatt på slippers för eget bruk

Vill du bli medlem i Vänföreningen?

Kontakta:
Gerd Gullberg Johnson, ordf
070-524 38 46
gerd.gullberg.johnson@gmail.com

Eiwor König-Gustafsson, kassör
070-692 16 61
eiwor.koniggustafsson@telia.com

Gustaf A.P. Hallqvist, sekr
0761-47 91 70
gustaf@aphallqvist.se

Medlemsavgiften är 75 kr/år för enskilda medlemmar
och 250 kr/år för företag
PlusGirokonto 479 44 37-6