Registerprojekt

contact

2000-10-08

 • Bouppteckningsregistret för Kumla Härad klart!!! 8808 poster under åren 1740 - 1905

2000-10-18

 • Bouppteckningsregistret för Kumla Härad klart!!! 2397 poster under åren 1738 - 1905

2003-01-02

 • Födelsebok Kumla C:1 klar!!! 3479 poster under åren 1697 - 1749

2006-12-10
     Dessa register för Asker är gjorda av Bernt Gunnarsson som bor i Södermanland och vi tackar för allt arbete som är nedlagt på detta.
Som vanligt ska man vara källkritisk och själv kontrollera källan.

 • Asker C1 Födda 1666-1727     2997 poster

 • Asker C.1 Vigda 1688-1726       553 poster

2007-06-27

 • Asker C.1 Döda 1688-1726       1564 poster

 

(Till Filerna)

BOUPPTECKNINGREGISTER

I samarbete med Örebro Stadsarkiv drev vi bouppteckningsregistrering. Örebro Stadarkiv startade i samarbete med Uppsala Landsarkiv hösten 1997 registering av bouppteckningar för Örebro län. Örebro Stadsarkiv hade då ett samarbete med Örebro Släktforskare som med hjälp av en anställd handledare och 10 ALU-anvisade gjorde ett Emi- och Immigrantregister. När detta register blev färdigställd fortsatte man med registrering av bouppteckningar för Örebro län. Originalhandlingar lånades in från Uppsala Landsarkiv . Man upptäckte också att ett ortnamnsregister var till stor nytta i registreringen av bouppteckningar så parallellt med bouppteckningsregistreringen påbörjades ett ortnamnsregister för de mikrofilmade husförhören i de församlingar som ingick i de härader man arbetade med.

När Örebro Släktforskare vid årsskiftet 98/99 ville dra sig ur samarbetet med Örebro Stadsarkiv och projektet hotades av att läggas ned övertog Kumla Släktforskarklubb ansvaret för handledaren Jeanette Klingberg samt de ALU-anställda som fanns i projektet 31 december 1998.

För registreringsprojektet finns en samverkansgrupp som består av projektledare Marianne Lund, representant för Kumla Släktforskarklubb Ingrid Eriksson, handledare Jeanette Klingberg och från Örebro Stadsarkiv Ingmarie Wiggh.

När projektet startade i denna nya regi påbörjades Kumla härad, dvs Kumla, Hallsberg och Lerbäcks socknar. Första volymen börjar 1748 och den sista fortsätter fram till 1905. Parallellt kommer arbetet med de härader som pågick den sista december att göras klara. Detta gäller Fellingsbro och Glanshammars härader.

Vid avskriften från bouppteckningen till registreringsblanketten skrivs den avlidnes namn, yrke, civilstånd, make/maka, dödsort, dödsförsamling, döddatum och arvingar med yrke och adressangivelse om så finns samt härad, volym och sidnummer. Även ett anmärkningfält med speciella uppgifter finns.

Vid dataregistreringen registreras samtliga uppgifter utom arvingars yrke och hemvist. Registreringsreglerna kan du läsa om här

Blanketterna finns förvarade på Örebro Stadsarkiv.

2002-04-01 övertogs ansvaret för boupteckningsregistreringen helt av Örebro kommun


(Till Filerna)

ORTNAMNSREGISTER

Kumla Släktforskarklubb fortsätter registrering av ortnamn i de härader som vi arbetar med. Just nu gör vi ortnamnsregister till de mikrofilmade husförhören i Kumla, Lerbäck och Hallsberg. För de påbörjade ortnamnen 98/99 pågår komplettering, korrekturläsning och rättning. Ortnamnsregistren påbörjades efter SVARs anvisningar för deras pågående projekt SOKAT och vi fortsätter i viss mån efter deras anvisningar.

Målet för Kumla Släktforskarklubb och Örebro Stadsarkiv är att så många som möjligt, på ett enkelt sätt, skall få ta del av alla skapade register som kan underlätta för oss i vår forskning. Därför kommer det material som framställs och färdigställs i detta samarbete att finnas tillgängligt på Örebro Stadsarkivs faktadator samt som nedladdningsbara filer här på Internet dels genom vår hemsida och även från Stadsarkivets hemsida.

(Till Filerna)


FÖDDA, VIGDA, DÖDA

I Kumla Släktforskarklubb är det ett gäng som helt ideellt börjat att registera födda, vigda och döda i Örebro läns mikrofilmade kyrkböcker. I slutet av 1998 pågick registering av Samzelius-samlingen ( se Kumla Kommuns hemsida) som dels innehåller gårdsregister och även födelseregister.

Därför påbörjade vi istället registrering av de församlingar där bouppteckningsregister har skapats.

Klara idag är

 • Knista födda C:4 1816-1829, samt C: 7 1875-1894
 • Edsberg födda C:2 1780 - 1805 samt C:3 1848-1861
 • Knista döda C:2 1862 - Maj 1870
 • Kumla födda C:1 1697 till 1749  

Vi som har registrerat Knista samt Edsberg är Ingrid och Rune Blomkvist, Bodil Boström, Ingrid Eriksson, Birgitta Högqvist, Anette Johansson, Jeanette Klingberg, Marianne Lund, Britt-Inger Nilsson samt Elisabeth Pettersson. Inga-Lisa Pettersson utanför Söderhamn har även varit med.

Vi som har registrerar Kumla är Jeanette Klingberg, Ingemar o Barbro Johansson, Anna-Lisa Nesser, Ingrid och Rune Blomkvist, Marianne Lund samt Britt-Inger Nilsson.

Jeanette Klingberg (med hjälp av Jan Klingberg) registretar även Hidinge o Vintrosa.
Det som finns utlagt är

 • Hidinge födda C:1 1816-1854

 • Vintrosa födda C:6 1862-1894

Registreringensreglerna vi arbetar efter kan läsas här, de är skapade efter ideér från bl.a "Demografiska databasen för södra Sverige"

(Till Filerna)


Hämta filer

Så här gör Du

 • Klicka på filens namn i kolumnen filnamn - ett nedladdningsfönster öppnas

 • Välj den mapp där Du vill spara filen på Din dator - starta nedladdning

 • Om Du inte har ett uppackningsprogram sedan tidigare (t.ex Pkunzip, WinZip) ladda även hem filen pkunzip.exe till samma mapp på Din dator

 • Packa upp filen med t.ex Pkunzip eller WinZip - Du får som resultat en .txt fil
  (Pkunzip: skriv pkunzip ett mellanslag samt filens namn i DOS-läge/i kommandotolken ex: pkunzip  f_kum_c1.zip )

 • Filen (.txt-filen) öppnar/importerar Du sedan i det progam du vill använda (t.ex Access, Approach, Excel)

 • Det går även bra att öppna .txt-filen i ett editeringsprogram, t.ex WordPad, Anteckningar, Word etc (du kommer då även att se skiljetecken). Du kan använda programmets sökfunktion för att söka efter t.ex ett namn eller en ort

Hämta programmet PKUNZIP.EXE

(Till Filerna)

BOUPPTECKNINGREGISTER

På grund av platsbrist så läggs nya filer numera på Örebro Stadsarkivs hemsida

Fil Antal
poster
Upplagd Senast uppdaterad  
Kumla Härad        
1740-1905 8808 1999-04-30 2000-10-08  
Hardemo Härad        
1738-1905 2397 2000-10-18 2000-10-18  

 

ORTNAMNSREGISTER

Fil Antal
poster
Upplagd Senast uppdaterad  
         

 

FÖDDA,VIGDA, DÖDA
Allt ännu ej kontrolläst!!
Som vanligt måste ni vara källkritiska och kontrollera själva, vi är bara människor som läser och människor kan göra fel....

Fil Antal
poster
Upplagd Senast
uppdaterad
Kontrolläst  
Kumla (T) födda C:1 1697-1749 2479 2000-10-08 2003-01-02 Ja  
Hidinge (T) födda C:1 1816-1854 1843 1999-03-14 1999-03-14    
Knista (T) födda 1816-29, 1862-1895 2242 1999-03-14 2000-03-04    
Edsberg (T) födda 1780-1805,1848-1861 1744 1999-03-14 2000-03-04    
Knista (T) döda 1862-1870 (maj) 308 2000-03-04 2000-03-04    
Vintrosa (T) födda C:6 1862-1894 1502 2000-03-04 2000-03-04    

Asker C1 Födda 1666-1727

2997 2006-12-10 2006-12-10 Nej  

Asker C.1 Vigda 1688-1726

553 2006-12-10 2006-12-10 Nej  

Asker C.1 Döda 1688-1726

1564 2007-06-27 2007-06-27 Nej  
           

Åter till huvudsidan


Rev. dat. 9 Oktober 2013