Regler för dataregistrering av födda, vigda och döda i Örebro län.

Registren registreras i Rapid File och påbörjas av fyra medlemmar ur Kumla Släktforskare, Jeanette Klingberg, Bodil Boström, Inga Lisa Pettersson och Ingrid Eriksson. Ansvarig för registreringen på Stadsarkivet är Jeanette Klingberg

Registreringen sker på ideell basis och målet är att sprida registret till alla forskare. Dels kommer en kopia att finnas kvar på Stadsarkivet och får fritt disponeras av densamma, dels kommer registret att läggas ut på Kumla Släktforskares hemsida på Internet.

OBSERVERA. REGISTRET FÅR EJ ANVÄNDAS I VINSTSYFTE AV NÅGON PART !!!!!!!!!!!!.

ARBETETS GÅNG

Registreringen sker direkt på dator och utförs av två personer. En läser av mikrokorten och den andra dataregistrerrar. Efter varje färdigregistrerad volym sker kontroll av materialet. Även detta sker med två personer.

Tillägg av Normaliserings-fält och normalisering sker när alla volymer är färdigregistrerade och kontrollerade i varje församling. Normalisering sker efter Rötters anvisningar. (och bouppteckningregistrets anvisningar)

CITAT-TECKEN Undvik citattecken i alla fält! Text kan annars gå förlorad vid överföringar till annat program
FADDRAR Registreras ej.
FÖRKORTNINGAR Lös inte upp förkortningar S betyder kanske inte Sven, J betyder kanske Jakob i stället för Johan.
Undvik också egna förkortningar
LYSNINGSDATUM Registreras ej
ORT Med ortnamn menas gårds-, by- och sockennamn i första hand, men även fastighetsbeteckningar. I många fall ingår ett fastighetsnummer i en ortsangivelse. Numret ska alltid skrivas EFTER gårds- eller bynamnet (ortnamnet), t ex Hög 8 (fast det i originalet står No 8 Hög). Om en fastighet har mer än ett nummer efter varandra med kommatecken emellan, tex Hög 7, 8. Ibland har en fastighet både ett nummer och en bokstav, i sådana fall skrivs först numret, sedan blanksteg och sist bokstaven, t ex Högvakten 6 A. Har fastigheten ett nummer + två bokstäver, bokstäverna direkt efter varandra, t ex 5 AB. Det förekommer ibland en slags oäkta adressuppgift i kyrkoböckerna, t ex "Litt. F", "Särskilda förteckningen", "Socknens slut","C" m m. Dessa ska behandlas som om de var en vanlig ort. Ibland uppges ingen ort utan adressen sägs t ex vara "hos Per Olsson". Detta brukar gälla fall där någon är tjänstefolk och arbetsgivarens namn uppges istället för adressen. Då skrivs som ort: Per Olssons bostad (finns någon uppgift om adress, ska den alltid excerperas och man ska inte excerpera att stället tillhör Per Olsson). Samma regel gäller om det står t ex "dödde hos Per Olsson". Förutom Per Olssons bostad i ortfältet, skriver Du i anmärkningen att XX "dödde hos Per Olsson". Någon gång kan du stöta på garnisonadresser. T ex kan det stå Per Persson husar vid 5:e esq nr 77. Denna uppgift ska skrivas endast i anmärkningen, exakt som i originalet. Uppgiften hämtad ur Demografiska databasen för södra Sverige. Hänvisning 5: ort
PERSONNAMN Om det i källan anges t ex två namn varav det ena är överstruket och det andra står ovanför eller bredvid, skriv det överstrukna namnet sist och sätt det inom parentes.
Efternamn med preposition, t ex von Platen och de la Gardie, skrivs i den ordning de står.
Namn som inte kan avgöras om de är ett för- eller efternamn, skrivs sist i förnamnsfältet, med en notering i övrigtfältet.
I tidiga födelseböcker kan namn som t ex Jöns Möllare och Per Kråge nämnas. Möllare och Kråge är tillnamn MEN placeras ändock i efternamnsfältet. Om det i källan framkommer att TILLNAMNET i själva verket är en yrkestitel ska det även registreras på yrkesfältet. Detta kan vara fallet när en person benämns endast med förnamn och tillnamn, t ex Jöns Möllare.
Uppgiften hämtad ur Demografiska databasen för södra Sverige. Hänvisning 2: personnamn
SVÅRLÄST Använd frågetecken (?) för att markera att något varit svårt eller omöjligt att läsa,
t ex 1632-11-?? eller St??berg eller Agutta?.
SAKNADE UPPGIFTER Använd punkter för uppgift som saknas i kyrkoboken, t ex "1785-08-.." Skriv adresser i "fallande" ordning: länsbokstav (ev), socken, by, gård, torp resp. stad, gata, husnummer eller stad, kvarter, nummer. Om export måste ske med komma som fältdelare, får man använda annat tecken för att skilja adressens delar.
BINDESTRECK, SNEDSTRECK Skriv inte bindestreck eller snedstreck i dubbla efternamn, använd mellanslag.

 

FÖDDA

Fält i födelseregistret

LÖPNUMMER Vid registreringen görs löpnummerordningen automatisk för varje post. Detta för att lätt kunna se vid läskontrollen om tex födelsedatum är fel inmatat eller om man missat en registrering
FÖRSAMLING Texten: "Födda i"+ den aktuella församlingen som registreras
VOLYM Beteckningen på de mikrokort som registreras. Ex: C:1
ORDNINGSNUMMER I födelseboken kan löpnummer finnas för varje års födda. Detta nummer registreras här
FÖDELSEDATUM Registreras ÅÅÅÅ-MM-DD. Anges ej födelsedatum utan bara dopdatum skrivs datumet för dopet här och i ÖVRIGT-fältet anges "Dopdatum"
KÖN M, K eller O för man , kvinna eller okänt
FÖRNAMN Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
EFTERNAMN Där efternamn anges registreras detta.
KÄLLORT Ortnamet för händelsen. Registeras källtroget
FADERSYRKE Yrke eller titel. Är han inhyseman, änkling , lösdrivare osv registreras detta efter ev yrke
FADER_FÖRNAMN Faderns förnamn. Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
FADER_E_NAMN Faderns efternamn. Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
MODERYRKE Yrke eller titel. Är hon inhysekvinna, änka , lösdriverska osv registreras detta
MODER_FÖRNAMN Moderns förnamn. Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
MODER_ENAMN Moderns efternamn. Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
MODER_ÅLDER I födelseboken brukar kvinnans ålder anges
ÖVRIGT I övrigt antecknas bl.a "Fadern X ålder" "Barn nr X" "Föräldrar gifta X år"
Om fadern är avliden skrivs det i detta fält och även om barnet är oäkta.
Här antecknas även övriga upplysningar som kan vara av värde.
Finns i källan en stor textmassa som ej ryms i detta fält , tex levnadshistoria eller annat anges: "ytterligare text finns"

 

VIGDA

Fält i vigselregistret

LÖPNUMMER Vid registreringen görs löpnummerordningen automatisk för varje post. Detta för att lätt kunna se vid läskontrollen om tex födelsedatum är fel inmatat eller om man missat en registrering
FÖRSAMLING Texten: "Vigda i "+ den aktuella församlingen som registreras
VOLYM Beteckningen på de mikrokort som registreras. Ex: C:1
ORDNINGSNUMMER I vigselboken kan löpnummer finnas för varje års vigda. Detta nummer registreras här
VIGSELDATUM Registreras ÅÅÅÅ-MM-DD
MANSTITEL Mannens yrke eller titel. Är han inhyseman, änkling , lösdrivare osv registreras detta
MAN_FÖRNAMN Mannens förnamn. Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
MAN_EFTERNAMN Mannens efternamn. Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
MAN_KÄLLORT Mannens hemort. Registreras källtroget
MAN_FAR Mannens fars namn, efternamn, förnamn samt om så finns yrke/titel.
Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
MAN_MOR Mannens mors namn, efternamn, förnamn samt om så finns yrke/titel.
Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
KVINN_TITEL Kvinnans yrke eller titel. Är hon inhysekvinna, änka , lösdriverska osv registreras detta
KVINN_FÖRNAMN Kvinnans förnamn. Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
KVINN_EFTERNAMN Kvinnans efternamn. Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
KVINN_KÄLLORT Kvinnans hemort. Registeras källtroget
KVINN_FAR Kvinnans far namn, efternamn, förnamn samt om så finns yrke/titel
Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan.
KVINN_MOR Kvinnans mors namn, efternamn, förnamn samt om så finns yrke/titel.
Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
ÖVRIGT Här antecknas övriga upplysningar som kan vara av värde. Finns i källan en stor textmassa som ej ryms i detta fält , tex levnadshistoria eller annat anges: "ytterligare text finns" Giftomänsom ej är far, registreras här.

 

 DÖDA

Fält i dödsregister

LÖPNUMMER Vid registreringen görs löpnummerordningen automatisk för varje post. Detta för att lätt kunna se vid läskontrollen om tex födelsedatum är fel inmatat eller om man missat en registrering
FÖRSAMLING Texten: "Döda i" +den aktuella församlingen som registreras
VOLYM Beteckningen på de mikrokort som registreras. Ex: C:1
ORDNINGSNR I dödboken kan löpnummer finnas för varje års döda. Detta nummer registreras här
DÖDSDATUM Registreras ÅÅÅÅ-MM-DD
BEGR.DATUM Registreras ÅÅÅÅ-MM-DD
KÖN M, K eller O för man, kvinna eller okänd
TITEL Yrke eller titel. Är han/hon inhyseman/kvinna, änkling/änka , lösdrivare/driverska osv registreras detta
FÖRNAMN Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
EFTERNAMN Registreras källtroget. Dvs precis som det står i källan
GÅRD_KÄLLTR Ortnamet för händelsen. Registeras källtroget
ÅLDER_ÅR, MÅNAD, VECKA, DAG, TIMME Den dödes ålder brukar anges med hur många år, månader, veckor och dagar personen är vid dödstimman. I vissa fall kan barns ålder anges i timmar
DÖDSORSAK Vad personen avlidit av
FÖDELSEDATUM Registreras ÅÅÅÅ-MM-DD
FÖDELSEORT Här registreras födelseorten om den anges. Oftast bara en församling. Förekommer både tex bynamn och församling skrivs församlingen först, komma (,) och sist bynamnet
ANHÖRIG Här registreras om det finns anhörig. Oftast anges faderns namn till avlidna barn, eller makens namn till avliden hustru, eller avliden änkas makes namn. Efternamn, förnamn samt om så finns yrke/titel, samt relationen ex.vis (far).
ÖVRIGT Här antecknas övriga upplysningar som kan vara av värde. Finns i källan en stor textmassa som ej ryms i detta fält , tex levnadshistoria eller annat anges: "ytterligare text finns"

Fältstorlek i dödregister

LÖPNUMMER N(6)
FÖRSAMLING X(25)
VOLYM X(6)
ORDNINGSNR N(4)
DÖDSDATUM X(10)
BEGR.DATUM X(10)
KÖN X(2)
TITEL X(25)
FÖRNAMN X(25)
EFTERNAMN X(25)
GÅRD_KÄLLTR X(25)
ÅLDER-ÅR X(3)
MÅNAD X(2)
VECKA X(2)
DAG X(3)
TIMME X(2)
DÖDSORSAK X(25)
FÖDELSEDATUM N(10)
FÖDELSEORT X(25)
ANHÖRIG X(60)
ÖVRIGT X(60)

 

Fältstorlek i födelseregister

LÖPNUMMER N(6)
FÖRSAMLING X(25)
VOLYM X(6)
ORDNINGSNR N(4)
FÖDELSEDATUM X(10)
KÖN X(2)
FÖRNAMN X(25)
EFTERNAMN X(25)
KÄLLORT X(25)
FADERSYRKE X(25)
FADER_FÖRNAMN X(25)
FADER_ENAMN X(25)
MODERSYRKE X(25)
MODER_FÖRNAMN X(25)
MODER_ENAMN X(25)
MODER_ÅLDER X(25)
ÖVRIGT X(60)

 

Fältstorlek i vigselregister

LÖPNUMMER N(6)
FÖRSAMLING X(25)
VOLYM X(6)
ORDNINGSNR N(4)
VIGSELDATUM X(10)
MANSTITEL X(25)
MAN_FÖRNAMN x(25)
MAN_EFTERNAMN X(25)
MAN_KÄLLORT X(25)
MAN_FAR X(25)
MAN_MOR X(25)
KVINN_TITEL X(25)
KVINN_FÖRNAMN X(25)
KVI_EFTERNAMN X(25)
KVINN_KÄLLORT X(25)
KVINN_FAR X(25)
KVINN_MOR X(25)
ÖVRIGT X(60)

 

Normalisering av personnamn

Normaliserade namnformer anges i Normaliserat-fältet. Normalisering skall endast gälla stavningen, inte namnformerna. Exempelvis normaliseras inte Berit till Birgitta, ej heller Måns till Magnus.

Släktnamn är ej normaliserade

Nedan anges de fall, där normalisering är gjord.

- Efternamn bildade av faderns förnamn + son/dotter (Andersson, Persdotter) har normaliseras efter nedanstående regler för förnamn

- Förnamn innehållande stumt h, som satts ut i källan, ges i normaliserad form utan detta Ex. Katharina > Katarina, Thomas > Tomas

- Förnamn innehållande k-ljud, vilket i källan stavas med C eller CH, ges en normaliserad form där k-ljudet stavas med K. Ex. Annica > Annika, Cajsa > Kajsa, Carl > Karl, Erich > Erik, Henric > Henrik

- Förnamn innehållande f-ljud, vilket i källan stavas med PH, ges en normaliserad form där f- ljudet stavas med F. Ex. Josephina > Josefina, Philip > Filip, Adolph > Adolf

- Förnamn innehållande v-ljud, vilket i källan stavas med W, ges en normaliserad form där v- ljudet stavas med V. Ex. Swen > Sven, Wilhelmina > Vilhelmina

Lista över namn som är normaliserade

Abram > Abraham
Agust, Agusta > August, Augusta
Adolph > Adolf
Annica > Annika
Benct, Benkt, Bencta, Benkta > Bengt, Bengta
Berndt > Bernt
Brigitta > Brigitta
Birgitta > Birgitta
Britta > Brita
Cajsa > Kajsa
Carl > Karl
Chierstin, Chierstina, Kjerstin > Kerstin
Claes > Klas
Danjel > Daniel
Elov > Elof
Eric, Erich > Erik
Friedric, Friedrich > Fredrik
Gustav, Gustafva, Gustava > Gustav, Gustava
Hindric, Hindrich, Hindrik, Henric > Henrik
Jacop, Jacob> Jakob
Jan > Jan
Jean > Johan
Joen > Jon
John > John
Josephina > Josefina
Jöns > Jöns
Jöran > Göran
Kajsa, Kayisa, Kaisa, Cajsa > Kajsa
Katharina,Katrina > Katarina
Kristin, Kristina Christina > Kristina
Margeta, Margreta > Margareta
Maja > Maja
Mariga, Marja > Maria
Matts > Mats
Olov > Olof
Pehr, Pähr, Pär > Per
Petter > Peter
Philip > Filip
Stina > Stina
Swen > Sven
Thomas >Tomas
Wilhelm, Wilhelmina > Vilhelm, Vilhelmina


      Åter till registersidan
     Mail till Kumla Släktforskarklubb

Kumla Släktforskarklubb
Rev. dat. 2 Januari 2003