Föreningen/Styrelsen

Bli medlem

Föreningen har i dagsläget knappt 200 medlemmar och vi vill gärna bli fler.
Har du tid, lust och möjlighet att ställa upp i det praktiska
arbetet är vi tacksamma få veta det.

Medlemsavgift per kalenderår är för en person 100 kr och för familj 150 kr.

Medlemsavgiften kan insättas på föreningens BankGiro nr 5109 - 6071
Glöm ej att ange namn och adress.

Det går även att kontakta oss via mail till kumla.hembygd@telia.com

Upp

 

Historik

Kumla Hembygdsförening bildades vid ett möte som hölls i ordenshuset Natanael i Kumla den 27 november 1923

Årsavgiften fastställdes till 2 kronor
(vilker den var t.o.m. 1971)

 

Den första styrelsen bestod av Eugéne Lewenhaupt, ordförande, Lars Pärsson, Blacksta, Axel Olsson, Vissberga, Gottfrid Andersson, Södra Sanna och Johan Larsson, Blacksta

 

Bilder från "Hembygdssalens" invigning den 6 april 1924. Närvarande bl.a. föreningens ordförande greve Levenhaupt, landshövding Bergström och Lars Pärsson.
Bilderna är kopior av tavlor som skänkts av Anna Andersson

Upp

 

Kumla-Sannahed Hembygdsförenings

styrelse vald 2023-03-19

Ordf. Jan Klingberg jan.klingberg¤telia.com
V.ordf. Håkan Larsson alvbro12¤gmail.com
Kassör Catarina Carlsson catarina.carlsson¤kumla.se
Ledamot Ingvar Lund ingvarlund04¤gmail.com
Ledamot Birgitta Viberg birgitta.he.wiberg¤outlook.com
Ledamot Kate Tyni kate.tyni¤telia.com
Ledamot Barbro Pettersson -
Ledamot Åsa Windahl asavindal¤hotmail.com
     
     
     
     
Revisorer: Vanja Björsson  
  Maud Rattenborg  
Ersättare: Barbro Backlund  
  Christer Lundqvist  
     
Valberedning: Kerstin Lundqvist-Eriksson kerstin.lundqvist-eriksson¤telia.com
  Inger Pettersson dockor¤gmail.com
  Ulla Rhenberg  

Upp