Kumla-Sannahed Hembygdsförening


Sannahed

Karta

Officersmässen Sannahed

Det kommer en del frågor till föreningen hur man bokar officersmässen så här finns ett tips om det:

Bokning av mässen görs på kommunens hemsida: http://friweb.kumla.se/fritidbokning/ (Välj ”Officersmässen” som objekt)
Där står också: Har du frågor eller synpunkter rörande bokningarna kontaktar du Föreningsservice tel. 019-58 86 77. (foreningsservice@kumla.se)

I Sannahed fanns under större delen av 1800-talet två regementen förlagda.
Det var dels Närkes regemente, ett fotregemente, och dels Livregementets Husarkår, ett beridet regemente.
Mot slutet av 1800-talet förlades ytterligare ett regemente hit för att sammanslås med Närke regemente.
Sannahed blev därmed ett av Sveriges största militära övnings- och lägerområden.

 

Officersmässen

Kanon

Ett tiotal byggnader från militärtiden finns bevarade. Främst den pietetsfullt renoverade Officersmässen.
Byggnaden uppfördes på 1830-talet som en enkel timmerbyggnad och har sedan dess genomgått flera om- och tillbyggnader.
Huset har under de senaste decennierna renoverats i flera omgångar
– senast 1989 då det militärhistoriska museét skapades i byggnadens norra del.
Vidare finns här en ståtlig mässal och ett vackert renoverat "kafferum".

Omedelbart söder om Officersmässen finner du Husarofficersstugan, som visar hur en officer i Husarkåren bodde på 1800-talet under övningarna i Sannahed.

Skomakarstugan

Skomakarstugan i Sannahed visar en handskomakares verkstad sådan som den kunde se ut under andra hälften av 1800-talet.
På den tiden hade byskomakaren ofta en liten verkstad i sitt boningshus.
Vissa tider besökte han gårdarna och tillverkade "på plats" skor åt folket på gården.

 

Pukestugan – hembygdsgården i Sannahed

Pukestugan

Pukestugan ligger vid den gamla landsvägen (Eriksgatan).
Flygelbyggnaden består av en länga med vedbod, fähus, visthusbod och vagnslider från 1700-talet.
Huvudbyggnaden är uppförd under slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet efter typritningar av den berömde Erik Dahlberg.

Pukestugan är möblerad som ett välbärgat bondehem på 1700-talet.
I bottenplanet finns två större och två mindre rum och kök, på vinden finns två gavelrum.
I köket är spisen ursprunglig med en vinkelformad järnhäll runt den bastanta tegelbakugnen.
Möbler och husgeråd är typiska för 1700-talets självhushåll. Innanför köket finns ett förråd för matvaror och redskap.
På gårdsplanen arrangeras varje år ett mycket uppskattat och välbesökt midsommarfirande.

Text och bild är hämtat från Kumla kommuns hemsida.

Mer om husen runt hembygdsgården finns här

 

2013 JKLData