Föreningen/Styrelsen

Bli medlem

Föreningen har i dagsläget knappt 200 medlemmar och vi vill gärna bli fler.
Har du tid, lust och möjlighet att ställa upp i det praktiska
arbetet är vi tacksamma få veta det.

Medlemsavgift per kalenderår är för en person 100 kr och för familj 150 kr.

Medlemsavgiften kan insättas på föreningens BankGiro nr 5109 - 6071
Glöm ej att ange namn och adress.

Det går även att kontakta oss via mail till kumla.hembygd@telia.com

Upp

 

Historik

Kumla Hembygdsförening bildades vid ett möte som hölls i ordenshuset Natanael i Kumla den 27 november 1923

Årsavgiften fastställdes till 2 kronor
(vilker den var t.o.m. 1971)

 

Den första styrelsen bestod av Eugéne Lewenhaupt, ordförande, Lars Pärsson, Blacksta, Axel Olsson, Vissberga, Gottfrid Andersson, Södra Sanna och Johan Larsson, Blacksta

 

Bilder från "Hembygdssalens" invigning den 6 april 1924. Närvarande bl.a. föreningens ordförande greve Levenhaupt, landshövding Bergström och Lars Pärsson.
Bilderna är kopior av tavlor som skänkts av Anna Andersson

Upp

 

Kumla-Sannahed Hembygdsförenings

styrelse vald 2016-03-13

Ordf. Jan Klingberg jan.klingberg¤telia.com
V.ordf. Tony Klingberg tk¤telia.com
Sekr. Inger Sandberg ingersandberg¤telia.com
V.sekr Kerstin Samzelius Ring kerstin_ring¤hotmail.com
Ledamot Håkan Larsson alvbro¤telia.com
Ledamot Lars Kjellström lars.kjellstrom¤gmail.com
Ledamot Ulf Hedengren barbro.ulf¤spray.se
Ledamot Kerstin Pettersson -
Ersättare Kerstin Samzelius Ring kerstin_ring¤hotmail.com
Ersättare Birgitta Viberg -
Ersättare Göran Larsson -
Ersättare Lilian Edström lilian.edstrom¤kumla.se
     
Extern Kassör Ylva Kumblad ylvakumblad¤telia.com
     
Revisorer: Åke Teljå  
  Britt Andersson  
Ersättare: Barbro Backlund  
  Maud Rattenborg  
     
Valberedning: Kerstin Lundqvist-Eriksson  
  Inger Pettersson  
  Ulla Rhenberg  

Upp