Pukestugan var ursprungligen boställe i Brånsta för officerare vid Nerike-Värmlands regemente
(från 1812 Närkes Regemente). Stugan uppfördes på 1700-talet efter typritning av Erik Dahlberg och är uppkallad efter en av innehavarna, fänrik Anders Puke.

Den flyttades 1927 från Brånsta för att bli hembygdsgård i Sannahed. Pukestugan är tidstypiskt möblerad som en officer kunde ha haft det och visas av Kumla-Sannahed hembygds-förening söndagar sommartid.

------------------------------------------------

Persedelförrådet
- ett 1900-talsmuseum

Pukestugan och uthuslängan

Pukestugan

Vad händer i Hembygdsföreningen


Välkomna till

visningarna av

Hembygdsområdet,

1900-talsmuseet samt

Officersmässen i

Sannahed söndagar

kl 14 - 17 t.o.m 18/8

---------------------------

 

Persedelförrådet - ett

1900-talsmuseum


Titta in här

 

 

Vi samarbetar med

 

 

 

 

Inloggning