"Traditionsdag" på Sannahed
15/5 2004


Med husarer till häst, musik av Dragontrumpetarkåren, moderna soldater ur K 3, kransnedläggningar och tal, högtidlighölls i lördags den 15 maj det faktum att det var 100 år sedan husarerna lämnade förläggnings och övningsplatsen Sannahed strax söder om Kumla för att inträda i värnpliktssystemet och kasernlivet. I samband med ceremonin avtackades också en del av de reservofficerare som efter lång och trogen tjänst lämnar sin tjänst i Försvarsmakten.

(Text hämtad från Försvarsmaktens hemsida www.k3.mil.se)

 


Foto:  Håkan Larsson samt Leif Göthberg


Efter att i 58 år haft Sannahed som förläggnings och övningsplats under indelningsverkets tid, lämnade Livregementets husarer, K 3, 1904 Sannahed för att flytta in i den då nybyggda kasernen i Skövde. Livregementets husarer, av närkeborna kallade "Nerikes husarer", var tillsammans med Livregementets grenadjärer, I 3, de förband som hade Sannahed som övnings- och förläggningsplatsplats mellan 1846 till 1904.

Vid minnestenen, som restes 1920 som ett minne av den tid som husarerna hade sitt övnings och lägerområde på Sannhed, samlades personal ur regementet och Kumla kommun, Sannaheds hemvärnsbataljon och en intresserad allmänhet från närområdet (av kommunen uppskattad till ca 3000 st).

Minnesstenen är förövrigt ritad av Prins Eugen som också var med och höll tal vid invigningen. Med vid denna invigning 1920, var också en man som även fanns med nu, 84 år senare, vid namn Olle Bergling. Hans pappa och farfar var båda husarer och de red hit till Sannahed i samband med invigningen 1920. Han hälsades speciellt välkommen.

Ceremonierna inleddes vid minnesstenen med tal av kommunalråd ur Kumla kommun och av regementschefen vid K 3 Berndt Grundevik. Två kransar, en från K 3 och en från kommunen lades ner. Livregementets husarers marsch avslutade minnesstunden.

Publiken kunde därefter ta del av Dragontrumpetarkåren från Stockholm, som både till häst och till fot framförde uppskattade musikstycken. Därefter var det en minnestropp ur Kronprinsens husarer som tog plats "på scen". Åskådarna kunde här ta del av hur det såg ut på heden en gång i tiden med exercis till häst och övningar med sabeln.

En närskyddstropp ur K 3 Underrättelsebataljon utgjorde därefter en stark kontrast där revbensuniformerna bytts ut mot m/90 kamouflagemodell, sabeln bytts ut mot automatkarbin 5 (AK 5) och hästen bytts ut mot allehanda moderna transportmedel som helikopter (ej med i förevisningen), jeepar och fötter.

Förevisningarna avslutades med att Team Svea, ett kvinnligt fallskärmshopparteam ingående i Försvarsmaktens uppvisningsgrupper, fälldes på ca 1000 meters höjd och landade fint framför publiken. Efter förevisningarna strömmade publiken fram för att prata med och fotografera fallskärmshoppare, husarer till häst och soldater av modell 2004.

Inramade av en del av Dragontrumpetarkåren och personal ur regementet ställde därefter ett 40 tal reservofficerare upp för att högtidligen avtackas och tilldelas reservofficersmedaljen för den tid de tjänstgjort i Försvarsmakten. De reservofficerare som inte kunde vara med denna dag kommer att erhålla medaljen per post.

Det blev sammanfattningsvis en fin, högtidlig och informativ dag på Sannahed tyckte både publik och ageranden.


Vad hände då efter det att regementet flyttat från Sannahed. K 3 flyttade in i den fina kasern som Skövde kommun byggt med fem stallar. Kasernen rymde 600 man och stallarna 700 hästar. Inte mindre än 28 befälslägenheter inrymdes också i kasernen. Det måste ju naturligtvis ha varit en fantastisk upplevelse att komma till en sådan lyx.

Beridna spaningsförband utbildades fram till 1956 då värnpliktsutbildningen till häst slutade och fordonstjänsten tog vid. 30 befälshästar var dock kvar fram till 1970.

Fram till 1975 utbildades motoriserade spaningsförband och militärpoliser.

1984 flyttade K 3 till Karlsborg där regementet än idag har sin utbildning och förläggningsplats.

(Text hämtad från Försvarsmaktens hemsida www.k3.mil.se)      Åter till huvudsidan
     Mail  till Kumla Hembygdsförening

© Kumla Hemmbygdsförening
Rev. dat. 26 juni 2004