Välkomna till våra träffar
     
   

    

 
   

 

 
    Se årets program här......  

                  
    En kortfattad beskrivning av husen i Sannahed finns här

Pukestugan var ursprungligen boställe i Brånsta för officerare vid Nerike-Värmlands regemente (från 1812 Närkes Regemente). Stugan uppfördes på 1700-talet efter typritning av Erik Dahlberg och är uppkallad efter en av innehavarna, fänrik Anders Puke. Den flyttades 1927 från Brånsta för att bli hembygdsgård i Sannahed. Pukestugan är tidstypiskt möblerad som en officer kunde ha haft det och visas av Kumla-Sannahed hembygdsförening söndagar sommartid.

(Bild o text från Kumla kommuns hemsida)