Välkommen till Gata Upp & Gata Ner

I början av 1990-talet träffades några personer i Väntjänstens dåvarande lokaler vid S.Kungsvägen och samtalade om hur det var i Kumla förr i tiden. Eftersom det var så trevligt att sitta och minnas tillbaka så bestämde man att träffas igen för att prata vidare. Det var så det började. Allteftersom blev det fler och fler som ville deltaga och så småningom bildades föreningen Gata upp & Gata ner – Kumlaminnen, året var 1999. En förening som vuxit sig allt starkare och i dag kan redovisa 260 medlemmar..
Som ett bevis på föreningens insatser för hembygden erhölls Kumla kommuns kulturpris 2013 med motiveringen – ”Ett engagerat arbete med att väcka intresse, minnas tillsammans och sprida kunskap om det förflutna.”

Bli Medlem

Bli medlem i föreningen Gata upp & Gata ner – Kumlaminnen
genom att sätta in årsavgiften på 100 kr för enskild medlem eller 150 kr för familj till vårt bankgironummer 5652 – 9597
Glöm inte att ange namn, adress och tel.nr. samr ev mailadress.

Styrelse

Valda på årsmötet 2023

Ordförande Lilian Edström
Sekreterare Esso Engwall
Kassör Anders Tisell
Ledamot Anna-Lisa Hörnell
Ledamot Berne Persson
Ledamot Kenneth Haglund
Ledamot Lillemor Nilsson
Suppleant Lennart Lalander
Suppleant Sten Carlsson
Suppleant Bosse Larsson
   
Ständigt Adjungerad Gösta Larsson
   
Revisor Anders Svärd
Revisor Anders Schölin
   
Valberedning Jan Klingberg
  Gerd Gullberg Jonsson

 

För hemsidan svarar:
Text - Anders Tisell
IT-ansvarig - Jan Klingberg