YKH´s Industriarkiv

Arkivlokalen skapades genom att två garage, som tidigare varit bland annat Hällabrottets brandstation byggdes om på lämpligt sätt. Arkivet ligger i anslutning till Hyvlarverkstaden.

I arkivet finns bokföringsböcker och andra handlingar från ett antal företag i Hällabrottet för tiden från 1870: talet och till ca 1960. Utförliga löneböcker och handelsjournaler från brukshandeln är intressanta tidsdokument.

 

Fotografier från samma tidsrymd, ritningar, skisser och handlingar från olika verksamheter genom åren finns i stor mängd. Möbler, kontorsmaskiner och annat material av olika slag och ålder ingår också i samlingarna.

Sortering och registrering av arkivalierna sker efterhand för att göra materialet mera lättillgängligt för släktforskare och andra med intresse för kulturhistoria.

 

  Åter till huvudsidan

© Yxhultbygdens
Kultur och Hembygdsförening