Styrelse 

Yxhultbygdens Kultur- och Hembygdsförening

Adress: Yxhultbygdens Kultur- och Hembygdsförening
c/o Monica ström Winnbergs Väg 7 692 72 Kumla

Bokning av guidning: Monica Ström 070 867 60 51

Styrelseledamöter valda 2020

Funktion Namn Telefon E-post

Ordförande

Monica Ström

070-867 60 51

monica.l.strom@gmail.com

Kassör

Jan Svensson

070-519 60 48

svensson.jan@icloud.com

Sekreterare

Jan Svensson

070-519 60 48

svensson.jan@icloud.com

Kontaktperson

Monica Ström

070-867 60 51

monica.l.strom@gmail.com
Ledamot Sofia Arntell 070-221 85 81  
Ledamot Ingegerd Blomqvist 073 040 51 09 gerdan47@telia.com
Ledamot Lennart Engdal 070-641 13 19  

Ledamot

Kjell Lindqvist

070 860 77 39

sm4wwy@spray.se

Ledamot Ingegerd Persson 070-444 68 89  

Ledamot

Yngve Carlsson

019-57 82 72

yngve.c@telia.com

Ledamot

Maria Bernhardsson

076-834 67 01

 

   

 

 
       

Revisorer

Bert Eriksson

019 57 21 89

inglill.eriksson@gmail.com

 

Birgitta Nyren

019 57 25 26

 

       

Valberedning

Harriet Elfström

070 238 81 66

 

  IngaLill Eriksson 072 744 67 44

inglill.eriksson@gmail.com

       
Ombud      
Örebro Läns Hembygdsförbund

Monica Ström

070 867 60 51

monica.l.strom@gmail.com

Kontaktperson stenarbetsmuseet Monica Ström   monica.l.strom@gmail.com
Stugfogde Christer Berggren    
       
Sammankallande      
Arkiv o dokumentationskommiten

Jan Svensson

070-519 60 48

svensson.jan@icloud.com

Café o Inredning Harriet Elfström 070 238 81 66  

Kalenderkommiten

Monica Ström

070 867 60 51

monica.l.strom@gmail.com

 

  Åter till huvudsidan

© Yxhultbygdens Kultur och Hembygdsförening
2022-04-18