Program 2021

Under förutsättning att våra myndigheter ger
sin tillåtelse kommer vi att följa denna plan

Mars
      Vid Hembygdsgården
te
April
10 april (lördag) kl. 14 – 17 Blåsippans Dag Hembygdsgården
 
Juni
15 juni (tisdag) kl. 17.30 Årsmöte Ute vid Hembygdsgården
20 juni (söndag) kl. 14 – 17 Gamla bilders dag
Visning av gamla bilder från bygden

Hembygdsgården
Juni Juli Augusti

Öppethållande Stenarbetsmuseet och Hembygdsgården
sommaren 2021

4 Juli till 22 Augusti samtliga söndagar kl. 14 – 17

Marmorgolvet i Ytongkontoret visas söndagarna 11 juli och 8 augusti

Bilder till nästa års kalender finns i museet
Kom dit och rösta på bilder du vill ha med


Augusti
1 augusti (söndag) kl. 14 – 17 Hembygdsgårdarnas dag
med Stora Kakkalaset
Hembygdsgården

 

  Åter till huvudsidan

© Yxhultbygdens
Kultur och Hembygdsförening
2021-02-23