Program 2021

Under förutsättning att våra myndigheter ger
sin tillåtelse kommer vi att följa denna plan

Mars
23 mars (tisdag) kl. 18 Årsmöte Sv Kyrkan Hällabrottet
 
April
10 april (lördag) kl. 14 – 17 Blåsippans Dag Hembygdsgården
 
Juni
20 juni (söndag) kl. 14 – 17 Gamla bilders dag
Visning av gamla bilder från bygden

Hembygdsgården
Juni Juli Augusti

Öppethållande Stenarbetsmuseet och Hembygdsgården
sommaren 2021

13 Juni till 18 Augusti samtliga söndagar kl. 14 – 17
(söndagen 27/6 stängt)
Marmorgolvet i Ytongkontoret visas söndagarna 13 juni, 4 juli och 1 augusti

Augusti
1 augusti (söndag) kl. 14 – 17 Hembygdsgårdarnas dag
med Stora Kakkalaset
Hembygdsgården

 

  Åter till huvudsidan

© Yxhultbygdens
Kultur och Hembygdsförening
2021-02-23