Bli medlem!

Föreningen har i dagsläget ca 500 medlemmar och vi vill gärna bli fler.
Har du tid, lust och möjlighet att ställa upp i det praktiska
arbetet är vi tacksamma få veta det.

Medlemsavgift per kalenderår är för en person 100 kr
och för familj (2 vuxna och barn under 18 år) 150 kr.

Medlemsavgiften kan insättas på föreningens bankgiro  5919-7293
Glöm ej att ange namn och adress
.

 

 

  Åter till huvudsidan

© Yxhultbygdens
Kultur och Hembygdsförening