Byggnader i föreningens vård


Hembygdsgården.

 Hembygdsgården i Hällabrottet består av två bostadshus samt två mindre uthus.

Husen har föreningen fått som donation av hembygdsvännen Åke Avenbok år 1999. Ursprungligen kommer byggnaderna från Berga Stenhuggeri AB.

Den så kallade ”Gjutstugan” är ett stenhus murat av grovt tillhuggen kalksten som sammanfogats med kalkbruk. Huset byggdes 1774 av Sven Persson Lönnberg. Sven var född 1718 i Högtorp, Ekeby socken. Svens bror Olof Persson Hellström uppodlade och bebyggde Norra Yxhult.

Det andra bostadshuset är en typisk Närkesstuga, ett så kallat ”parhus”. Huset är målat i den traditionella Falu rödfärgen. Det är byggt 1850 men delvis förändrat genom åren. Till huset hör ett mindre uthus från 1920: talet men också ett ”brygghus” som är uppfört i gjutteknik, ett riktigt ”gjuthus”.

Gjuthusens stomme tillverkades på så sätt att man satte upp formar och fyllde med kalkbruk som drygades ut genom att man bland kalkbruket lade ner ”rusor”. Man ”procentade”. Rusorna är resterna av alunskiffern som använts som bränsle vid kalkbränningen.
 


                                        foto Sören Persson
 


                                 foto Sören Persson

Hällabrottsgården, ett parhus efter Yxhultsvägen i Hällabrottet

 

Gjutstugan efter Yxhultsvägen i Hällabrottet, byggd 1774 av Sven Persson Lönnberg, f 1718 i Högtorp i Ekeby socken.  
Svens bror Olof Persson Hellström uppodlade och bebyggde Norra Yxhult.

   

 

  Åter till huvudsidan

© Yxhultbygdens
Kultur och Hembygdsförening