Berga Stenhuggeri AB

 

År 1906 bröt sig några stenhuggare ut ur Yxhultsbolaget och bildade Berga Mekaniska Stenhuggeri. Året efter sysselsattes 14 arbetare för att 1910 ha ökat till 17 anställda. 1914 upptogs även tillverkning av jordbrukskalk. 1920 sysselsattes 23 arbetare förutom ägarna.

Produktionen år 1920 av hyvlad sten uppgick till 710 ton och 4000 kbm bränd kalk.

 

AB Kumla Kalkgruva som startats 1903 av Hedin och Molander övertogs av Berga i början av 1920 talet.

 

Vid krigsutbrottet 1939 sysselsattes totalt ett 80 tal anställda vid de båda verksamheterna. Företaget köptes i början 1960 talet upp av Yxhultsbolaget och lades ned. Av byggnaderna finns i dag ingenting kvar. I kalkstensbrottet fanns en gasfyndighet som kunde tillvaratas. Den användes för uppvärmning av verkstadslokalerna under lång tid.  Kalkstensbrottet kom att anslutas till Yxhults Hynnebergsbrott och är numera vattenfyllt.

 

  Berga Stenhuggeri

Källor:

Hembygdsföreningens arkiv

Kumlabygden VIII

 

 

  Åter till huvudsidan

© Yxhultbygdens
Kultur och Hembygdsförening