Karlsson Tage Helge Emanuel - ”Svarte Tage”

Född: 1910. 06.13 i Kumla
Död: 1981. 01. 31 i Kumla
Föräldrar: Mor Hulda Maria Karlsson (1873-1931).
Far: okänd.
Syskon: Helga Margareta Christoffersson ( 1901-1968)

Smeknamnet: Svarte Tage fick han troligen för att han alltid var svartklädd och ganska ovårdad.

Bostadsadresser:
Stenevägen, Kyrkogatan 20, Linnégatan 12 och Kvarngatan 23.

Yrke: Skomakare vid bl.a. A.G. Anderssons skofabrik. När AGE:s lades ner fick han anställning vid ugnarna i Kvarntorp.

Kommentar: Bodde kvar i hemmet tills han var ca. 20 år. Modern var trots knappa ekonomiska förhållanden noga med att alltid hålla sin son välklädd och proper under skoltiden. Känd som mycket duktig skofabriksarbetare. Så duktig att han av arbetskamraterna beskylldes för att förstöra ackorden. Strax före lunchtid på lördagarna slutade han arbeta och unnade sig då lite av det som han tyckte hörde till livets goda. Oftast bar det sedan iväg till den s.k. Pokerskogen, där han nästan alltid spelade bort hela avlöningen. Därför var det vanligt att han varje måndagsmorgon lånade pengar av arbetskamraterna. Något som han nogsamt betalade tillbaka vid nästa lön. Han betraktades som en enstöring och p.g.a. sin klädsel och framtoning upplevdes han av barnen som lite skrämmande..

Publicerad maj 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För hemsidan svarar:
Text - Anders Tisell
IT-ansvarig - Jan Klingberg