Sohlman Arne Valter

Född: 1926.08.16
Föräldrar: Valter (1905-1992) och Elfi (1906-1992) Sohlman 
Syskon:
Stig (född 1928)
Hustru: Monica (född 1933)   De gifte sig 1950.
Barn: Kent (född 1951) bor i Kumla och Christer (född 1956) bor i Hallsberg
Bostadsadresser: Leksandsgatan 2, Mossbanegatan 21, Gartzvägen, Hagagatan 27 A, Götgatan 2, Skolvägen 10-Folkets Hus, Sturegatan 6, Villagatan, Kvarngatan 19, Råbergagatan 7 och Skolvägen 2.

Yrke: Började hos A.G. Anderssons skofabrik vid 15 års ålder och var anställd till 1956, då Örebro Skofabrik fick ta hans tjänster i anspråk under de följande 10 åren. Blev därefter vaktmästare vid Kumla Folkets Hus 1961 och var kvar där i 24 år, tills han pensionerades 1985.

Idrottsintresse – Speedway: Har tillsammans med hustrun Monica alltid varit intresserad av speedwaysporten som åskådare och missade tidigare sällan en hemmamatch vid Sannaheds Motorstadion. Spänningen, atmosfären och den täta stämningen var det som lockade.

Musikintresse: Fadern var ordförande, dirigent och ledare för Kumlapojkarna, en musikkår som så småningom gick samman med Hallsbergs dito och bildade då Kumla-Hallsbergs Musikkår. Det föll sig alltså helt naturligt att Arne och hans bror Stig tidigt kom in i musikens värld. För Arnes del var det klarinett som gällde och för Stig blev det flöjt. För att få in den rätta takten fick de börja med att spela marschtrummor redan i skolåldern. De började i scouternas musikkår och kom sedan till musikkåren Kumlapojkarna. De genomgick fortlöpande utbildning och var bl.a. på Åkerby kursgård där notläsning var en viktig del av programmet. För Arnes färdigheter med klarinetten och för vad han uträttat inom musiken under 25 år tid, har han tillägnats Musikkårens Guldmedalj.
Arne minns speciellt hur högtidligt det var när han under många år, tillsammans med Kumlapojkarna, marscherade och spelade vid Kumla Barnens Dags-tågen och även vid åtskilliga 1 maj tåg. Musikkåren fick också förtroendet att gå i täten vid flera ”Instatutåg” i Örebro. 
Det var inte enbart klarinetten som gällde för Arne, även sången har varit viktig under hans musikutövande. I sånggruppen Kumprola som företrädesvis framträdde vid underhållningar  i Väntjänstens regi, deltog han under 5 års tid. Först som kördeltagare och sedan som dirigent. Kumprola förresten, är en finurlig hopsättning av Kumla och Pro, med pro ”insprängt” i Kumla.     

Kommentar:
Arne har alltid uppfattats som en glad och trevlig person med mycket positiv livssyn. Just detta var det nog som hjälpte honom när han drabbades av cancer 1989. Eftersom tumören satt illa till så kunde man inte stråla, det var cellgifter som gällde. Detta medförde bl.a. att Arne förlorade balanssinnet och därför var hänvisad till rullstol under ett års tid. Hans konvalescenstid förlades till Västra sjukhemmet i Örebro. Han minns med stor tacksamhet vilka fantastiska insatser läkarkåren gjorde. Det var speciellt en läkare som verkligen stöttade och ”pushade” hela tiden. Han sänder också en tacksamhetens tanke till personalen inom Rehab på Kungsgården i Kumla. Utan deras hjälp och enträgna arbete med gymnastik och övningar som syftade till att träna upp rörelseförmågan, hade han aldrig lyckats ”komma tillbaka” på det sätt som han gjort. Sägas skall också att läkarkåren ansåg att Arnes positiva läggning varit till stor hjälp för hans tillfrisknande.
Skall också nämnas att Väntjänsten tagit och fortfarande tar Arnes tjänster i anspråk vid sina träffar på Kvarngården, där han varannan vecka fungerar som programledare.
Avslutningsvis skall också sägas att sommarstugan vid Tisarbaden som han och Monica köpte samma år som de gifte sig har varit ett kärt tillhåll under alla år och förknippas med många härliga minnen. Eftersom de inte längre hade den rätta orken så såldes stugan till barnbarnet Christian 2008. Givetvis kändes det bra för dem att deras ”sommarpärla” blev kvar inom familjen.

Publicerad Juni 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För hemsidan svarar:
Text - Anders Tisell
IT-ansvarig - Jan Klingberg