Larsson Ivar Emanuel

Född: 1902.01.31.
Död: 1962.05.23.
Föräldrar: Lars Petter (1858-1926) och Augusta Wilhelmina (1872-1929) Andersson. De gifte sig 1897.04.17
Syskon: Lydia Axelsson (1897-1973), Lars Edshagen (1899-1968), Karin Karlsson (1904-1996). Paul (1907-1957), Erik ”Gök-Erik” (1911-1978),
Hustru: Rut Elisabet ”Lisa” (1905-1993) De gifte sig 1927.
Barn: Majlis Jansson (1928-1991)), Anna Greta Axelsson (1929- 2008), Bo (född 1940), Birgitta Söderman (född 1941), Barbro (född 1943), Berit (född 1945), Eva Jonsson (född 1948).

Bostadsadresser: Föddes vid Mellangården i Sånnersta, Vattugatan 4 och villa Öllegård vid Marielundsgatan.

Yrke: Började som snickare. Blev sedan brevbärare vid Posten i Kumla. Körde också taxi och 1924 startade han Kumla bilskola, vilken han innehade till 1952 då han p.g.a. sjukdom sålde den till Bengt Nilsson som arbetat i firman under många år.

Kommentar: Den 16 juli 1924 började Ivar Larsson sin lantbrevbärarbana. Postkörningarna utfördes på sträckan Kumla-Hardemo-Kräcklinge-Brändåsen-Kumla, en sträcka på 44 km. Larsson erhöll Postverkets guldmedalj för ”Nit och Redlighet i rikets tjänst” efter 33 år. Han använde 40 bilar under sina brevbärarår. Dock fick han under vårvintern 1929 ta till andra hästkrafter. ”Amerika-Pelles” märr lånades in under två veckors tid på grund av snöhinder.

Publicerad Juni 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För hemsidan svarar:
Text - Anders Tisell
IT-ansvarig - Jan Klingberg