Svärd Anders

Född: 1939.05.26
Föräldrar: Olof (1910–1997) och Kerstin (1915-2015)
Syskon: Lars (född 1941), Brita (1944-1999) och Lennart (född 1953).
Hustru: Ruth född 1938.06.23.  Anders och Ruth gifte sig 1961.04.01
Barn: Rikard (född 1966) Kumla, Erland (född 1970) Stockholm och David (född 1972) Stockholm.

Bostadsadresser: Hardmogatan, 1943 Pålsboda, 1948 von Rosensteins väg 3, 1956 Skomakargatan 4, 1961 V. Drottninggatan 14, 1966 Gamla Örebrovägen 10, 1973 Brånsta, 1983 Flinkagatan 1 och 1998 Skomakaregatan 4.

Yrke:
Folkskola och realexamen (1956) i Kumla, Lantmannaskola i Kävesta 1956-1957, Kontrollassistentutbildning 1957. Arbetade därefter en kort tid som kontrollassistent inom jordbruket på Vikbolandet. Militärtjänstgöring på I 3. Vägbyggnader i Hallsberg AB var nästa arbetsplats, deltog bl.a. vid byggandet av Kumla Idrottspark. Var därefter bandtraktorförare i 5 år, ett yrke som han fann mycket stimulerande trots att det innebar boende på annan ort under långa perioder. Bl.a. var han med vid byggandet av järnvägsspåret Hallsberg-Åsbro, div andra järnvägsbyggen och anläggandet av skogsbilvägar på många platser, särskilt i norra Värmland. Under denna tid läste han även till vägmästare på Hermods.
Började 1960 på Nya Asfalt och arbetade där i 5 år. Var då med vid förberedande arbeten för Kumlafängelset, som anläggandet av gator och ledningsarbeten. 1961 började han på Kumla kommuns tekniska kontor, där han blev ansvarig för bl.a. gator, ledningar och vatten- och avloppsreningsverken. Började med kommunalpolitik i slutet av 1960-talet.
1973 blev han kommunalråd på 1/3-dels tid samtidigt som han hade uppdraget inom Tekniska verken.
1976-1982 var han kommunalråd i Kumla kommun. 1982 kom han in i Sveriges Riksdag som representant för Centerpartiet, en plats han innehade till 1998, undantaget åren 1985-1988 då han p.g.a. dåligt valresultat för Centerpartiet tvingades stå över.
Blev under den tiden ordförande i Svenska kyrkans Utbildningscentrum i Sigtuna. Efter sin tid i Riksdagen har han under tiden 1998-2009, på uppdrag av olika regeringar uppdrag inom Svensk Försvars- och säkerhetspolitik. 

Kyrkan:
Har ”alltid” varit verksam inom Svenska kyrkan. Det gäller såväl lokalt som inom stiftsstyrelse och domkapitel. Han har varit medlem av det högsta beslutande organet – Kyrkomötet från 1975 till början av 2000-talet. Han har dessutom varit kyrkvärd i Kumla nästan 50 år!

Kommentar:
Anders som kan blicka tillbaka på ett intressant, omväxlande och härligt liv, en tillvaro som passat honom. Han är tacksam över att arbetet dessutom medfört att han fått se sig om i världen. Visserligen har han många gånger tvingats ta obekväma beslut och därmed fått en del kritik, men det positiva har alltid uppvägt. Dock skall sägas att han från början av sin yrkeskarriär drabbades av ett svårt bakslag. Han stora dröm som ung, var att bli lantbrukare. Mycket av sin lediga tid under skolåren tillbringade han på olika lantgårdar runt Kumla, där han fick prova på att bl.a. köra traktor, något han verkligen älskade. Började ju också sin utbildning på olika Lantmannaskolor. Dock fick utbildningen avbrytas p.g.a allergi och hans drömmar om en tillvaro inom jordbruket fick sig en hård törn. Sett i backspegeln så inser han dock att det kanske var bäst som skedde. Han har tack vare sina olika arbeten fått uppleva så mycket som han absolut inte skulle vilja vara utan. Visserligen hårt arbete som inneburit att han tvingats vara borta från hem och familj mer än önskvärt. Bl.a. veckopendlade han under 35 års tid. Han betonar att arbetet inte varit möjligt utan det fantastiska stöd han haft från hustrun . Ruth avstod från förvärvsarbete under 7 års tid, medan barnen var små. Detta för att få det hela att gå ihop tidsmässigt och framför allt för att det var viktigt att barnen skulle få en trygg och ombonad start i livet. Anders tycker att det känns bra att han och Ruth efter bästa förmåga försökt tänka på och finnas till för barn, barnbarn och även för föräldrarna på deras ålders höst.                                                     
Numera värdesätter han att som pensionär ha möjligheten att ta det lugnt och inte ha alltför många måsten. Bl.a. att hinna odla sina intressen där musik står högt på listan, ett intresse han delar med hustrun. Besöken på olika konserter är många, han nämner Kävesta folkhögskola, Kumla kyrka och konserter med Svenska kammarorkestern. Resor är ett annat intresse, bl.a. minns han med nöje en 700- mils bilfärd genom Europa till Svarta havet. Under sommaruppehållen i Riksdagen körde han även turistbuss åt Länsposten, veckolånga resor till olika resmål i Europa.                                                                                                                                  
Slutligen skall nämnas att Anders inte lyckats helt med att avsluta sina kommunala engagemang. Han innehar posten som ordförande i kommunrevisonen, ett uppdrag han haft sedan 2002.

Publicerad Juli 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För hemsidan svarar:
Text - Anders Tisell
IT-ansvarig - Jan Klingberg